سه شنبه 01 بهمن 1398
سبد خرید 0

پرسشنامه

پرسشنامه نقش کلیدی در فرآیند جمع آوری داده دارد.در پژوهش هایی که از پرسشنامه استفاده می شود،سؤالها و راهنمایی های مربوط به آن باید به اندازۀ کافی روشن و قابل فهم باشند،تا پاسخگو بتواند نقش مصاحبه کننده را نیز اجرا کند. از آنجا که پرسشنامه جنبۀ خوداجرایی دارد، باید به شیوه ای نوشته یا بیان شده باشد که بتواند افراد موردنظر را به مشارکت ترغیب کند. به عبارت دیگر، دستورالعمل ها، سؤال ها و راهنمایی های آن باید به گونه ای طرح شوند که افراد موردنظر را به ادامه همکاری و برگرداندن پرسشنامه علاقه مند کنند.یک پرسشنامه مناسب می تواند بطور موثر داده های لازم را با حداقل خطا جمع آوری کند. پرسشنامه مطلوب می تواند کد گذاری و ثبت داده را تسهیل کند و منجر به کاهش هزینه ها و زمان لازم برای جمع آوری و پردازش داده شود. بزرگترین مشکل در طراحی یک پرسشنامه ترجمه اهداف مورد نظر تحقیق در یک ساختار مفهومی و روش تحقیق مناسب برای انجام مطالعه است.

قبل از طراحی پرسشنامه، شما باید کل تحقیق را برنامه ریزی کنید که لازم است اهداف تحقیق، داده های مورد نیاز و روش انجام تحقیق مشخص شود. هنگامی که پرسشنامه طراحی شد، باید قبل از شروع جمع آوری داده کیفیت آن مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات زیادی باید در هنگام طراحی یک پرسشنامه مورد توجه قرار گیرد.

بخش نگارش طراحی پرسشنامه و انجام نظرسنجی شرکت پژوهشی حامی از گروه متخصصین تشکیل شده است،که با توجه به اهداف مدّ نظر شما در طرح سؤال، پرسش‌هایی رسمی یا غیر رسمی را در پرسشنامه مطرح خواهد کرد.این افراد با اتکا بر تجربیات فراوان در زمینه خدمات نظرسنجی و طراحی پرسشنامه، نهایت تلاش خود را به کار خواهند بست تا اطمینان حاصل شود که پرسشنامه یا نظرسنجی‌تان داده‌های مفید و نتایج دقیق را به دست خواهد داد. شایان ذکر است که در صورت نیاز دیگر روش‌های گردآوری داده‌ها را علاوه بر نظرسنجی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت. و این اطمینان خاطر را به شما می‌دهند که پرسش‌های نظرسنجی‌تان به شیوه‌ای عرضه شوند که قدرتمندترین تحلیل‌های آماری داده‌ها را امکان‌پذیر خواهند ساخت.شما اطمینان می یابید که داده‌های گردآوری شده‌تان به خوبی پاسخگوی پرسشنامه پژوهشی مدّ نظرتان خواهند بود.اعتماد خواهید یافت که پرسشنامه و نظرسنجی‌تان به گونه‌ای تنظیم می‌شود تا دریافت صحیح‌ترین پاسخ‌ها را تضمین کند.همچنین این شرکت،آمادگی آن را دارد تا در صورت درخواست و نیاز متقاضی،نسبت به اجرای پرسشنامه نیز اقدام نماید.شما همچنین می توانید پرسشنامه های استاندارد به همراه روایی و پایایی و راهنمای استفاده از آن  را از ما خریداری نمائید. در هر صورت، چه در امر طراحی پرسشنامه  و چه در امر تهیه پرسشنامه های استاندارد،می توانید تقاضای خود را در قسمت سفارش به همراه توضیحات خودتان برای ما ارسال نمائید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد.